Jdi na obsah Jdi na menu

ČJ (1) 9.-13.11.

ČJ (1)

- Slabikář č.1 str. 1, projít si společně úvodní stranu, nové piktogramy, prolistovat učebnici, co nás čeká, str. 2-3, opakování probraných písmen

- Slabikář č.1 str. 4-básnička k písmenku "T", str.4/4 + 5/2 dohlédnout na psaní písmen od shora, nepřetahovat řádky, respektovat mezery mezi slabikami a slovy (šedý proužek), zkontrolovat si po sobě, cv.4/3, 5/1,3 při čtení spojujeme slabiky plynule do slov, nečteme jednotlivé hlásky zvlášť, ale vždy celou slabiku, slovo dohromady

- Slabikář č.1 str.6-7, str.6/1 správnou odpověď označíme stejnou barvou, jako je věta, ve cv.5 čteme malá písmena, kroužkujeme malé "t"

- Písanka 1, str. 3-opakování "i", str. 4-6-písmenka u,e" -psát obyčejnou tužkou (ne širokou, nepoužívat č.3)

- Zdokonalujeme čtení ke Slabikáři č.1 str. 1-číst po zvládnutí Slabikáře str. 2-3, str. 2-5- číst jednu stranu vždy po zvládnutí jedné strany ve Slabikáři str. 4-7

- Zdokonalujeme psaní- v případě potřeby dalšího procvičování využít - do přiloženého modrého Písankového sešitu si nalepíme vždy na okraj listu vybraný pruh uvolňovacích cviků nebo písmenka, zatím lze využít pruhy s označením č.1/1-1/7, 2/1-2/4, 3/1-3/4, vhodné je každý den zadávat jeden proužek

- nejlépe každý den využívat Hry se slabikami- rozstříhané již všechny kartičky nebo Abecedu na skládání slabik a slov

 

 

 

 

 

 ke psaní(celý soubor přinést ihned po návratu do školy)

Pozn.

- nejlépe každý den věnovat chvilku skládání slov pomocí kartiček se slabikami nebo jednotlivých probraných písmen (velké desky s abecedou)

- možnost využít výuková videa k Živá abecedě - vždy si najít probíranou stránku a pořad Učí-Telka na Čt2 vždy od 9.00 hod.