Jdi na obsah Jdi na menu

Čj (1) do 26.3.

14. 3. 2021

ČJ (1)

- Slabikář str. 32 /1 - číst sloupce, cv.2- napsat slova dle obrázků, cv.3- přečíst, vybrat správné slovo, cv.4- nakreslit chatu (dobrovolné), cv.5- rozdělit slova čarou, číst, Písanka str. 26-27

- Slabikář str. 33/1 číst sloupce (dle vyznačených slabik - jedno + dvouslabičná slova, vnímat rozdíl ve čtení slov připojením samohlásky "y"),  cv.2 číst sloupce, cv.3 - napsat slova dle obrázků, cv. 4- číst, vybrat správné slovo a napsat (Pozor na rozložení písmen ve slovech, nedělat velké mezery, nelepit písmenka na sebe, psát na linky), Písankový sešit - nalepit sloupek 15/5, 16/2-procvičováníá slov s napojením po "o" (v případě potřeby lze využít ještě sloupky16/1,16/3), Zdokonalujeme čtení str. 28-29

- písmeno "F" - Slabikář str. 34/1 přečíst si básničku, v případě zájmu se ji naučit, cv. 2 -označit křížkem slova na "ř", cv. 3 -číst sloupce, cv. 4 - opsat- lze využít ukázku na "novaskola-on-line ucebnice", cv. 5 - dát správnou slabiku do oválu ( lze si vyrobit kartičky se slabikami, říkat slova a ukazovat správnou kartičku), Písankový sešit- nalepit sloupek 16/4- nacvičit písmenko "h", Zdokonalujeme čtení str. 30

- Slabikář str. 35/1- číst sloupce, cv.2- opis slov (opět pozor na rozložení písmen), cv.3- číst slabiky, napsat správné slovo, cv. 4 nakreslit obrázek dle zadání (dobrovolné), cv.5 - vybrat vhodné slovo, číst,  Písanka str. 28-29, Zdokonalujeme čtení str. 31

- Slabikář str. 36/1- číst sloupce, cv.2- vybrat slova a dopsat do vět, cv.3- přečíst, dát do oválu správná slova, cv.4- nakreslit velrybu (dobrovolné), cv. 5- rozdělit slova čarou, číst, Písankový sešit nalepit sloupek 16/5, 17/2 , Zdokonalujeme čtení str. 32

- Slabikář č. 2 str. 37/1-číst sloupce, cv.2- přečíst a napsat správné slovo dle obrázků, dole dopsat větu, cv.3- přečíst  vybrat ANO/NE dle cvičení 2, Zdokonalujeme čtení str. 33, Písanka str. 30-31

- vypracované stránky ve Slabikáři a Písance lze posílat mailem ke kontrole