Jdi na obsah Jdi na menu

Čj (1) do 31.3.

ČJ (1)

- písmeno "G" - Slabikář str. 38/1 přečíst si básničku, v případě zájmu se ji naučit, cv. 2 -označit křížkem slova na "g", cv. 3 -číst sloupce, cv. 4 - opsat- lze využít ukázku na "novaskola-on-line ucebnice", cv. 5 - dát správnou slabiku do oválu ( lze si vyrobit kartičky se slabikami, říkat slova a ukazovat správnou kartičku), Písankový sešit- nalepit sloupek 17/3-procvičování, 17/4- nacvičit písmenko "b", Zdokonalujeme čtení str. 33-34

- Slabikář str. 39/1- číst sloupce, cv.2- opis slov (opět pozor na rozložení písmen), cv.3- číst slabiky, napsat správné slovo, cv. 4 nakreslit obrázek dle zadání (dobrovolné), cv.5 - vybrat vhodné slovo, číst,  Písanka str. 32-33, Zdokonalujeme čtení str. 35

- Slabikář str. 40/1- číst sloupce, cv.2- říkat a napsat slova (pozor na rozložení písmen) , cv.3- přečíst, vybrat správné slovo a napsat, cv.4- rozdělit slova čarou, číst, Písankový sešit nalepit sloupek 17/5, Zdokonalujeme čtení str. 36

- Slabikář č. 2 str. 41/1-číst sloupce, cv.2- přečíst a napsat správné slovo dle obrázků, cv.3- přečíst a zakřížkovat slovo dle obrázku, Zdokonalujeme čtení str. 37, Písanka str. 34-35

- vypracované stránky ve Slabikáři a Písance lze posílat mailem ke kontrole