Jdi na obsah Jdi na menu

ČJ(1) 16.-20.11.

ČJ (1)

- Slabikář č.1 str. 8-9, str.8/1-básnička k písmenku "J" (lze zakrývat text a obrázky po stranách využívat jako myšlenkovou mapu), dohlédnout na psaní písmen od shora, nepřetahovat řádky, respektovat mezery mezi slabikami a slovy (šedý proužek), zkontrolovat si po sobě, při čtení spojujeme slabiky plynule do slov, nečteme jednotlivé hlásky zvlášť, ale vždy celou slabiku, slovo dohromady, cv. str.9/4 je dobrovolné, dítě si samo "přečte" každé zadání cvičení dle piktogramů,

- Zdokonalujeme čtení ke Slabikáři 1.díl str.7-8 

- Slabikář č.1 str. 10-11, u cvičení str.10/1,2 + str.11/4,5 - čteme věty, dodržovat intonaci věty oznamovací a tázací (u otázky jde hlas na konci věty nahoru), str. 11/5 správnou odpověď označíme stejnou barvou, jako je věta

- Zdokonalujeme čtení ke Slabikáři 1.díl str.9-10 

 - Slabikář č.1 str. 12-13, cv.12/1-básnička k písmenku "Y" (lze zakrývat text a obrázky po stranách využívat jako myšlenkovou mapu), nezapomenout, že dítě si samo "přečte" každé zadání cvičení dle piktogramů, u cvičení str. 13/3 píšeme věty

- Zdokonalujeme čtení ke Slabikáři 1.díl str.13-14

- Písanka 1, str. 7-opakování "e", str. 8-10 -písmenko "l", psát obyčejnou tužkou (ne širokou, nepoužívat č.3), nejlépe za den jen jednu stránku,  

- Zdokonalujeme čtení ke Slabikáři č.1 str. 11

- Zdokonalujeme psaní- v případě potřeby dalšího procvičování využít - do přiloženého modrého Písankového sešitu si nalepíme vždy na okraj listu vybraný pruh uvolňovacích cviků nebo písmenka, zatím lze využít pruhy s označením č.1/1-1/7, 2/1-2/4, 3/1-3/6, 4/1-4/6, vhodné je každý den zadávat pouze jeden proužek

- nejlépe každý den skládat slabiky a slova- využívat Hry se slabikami- rozstříhané již všechny kartičky nebo Abecedu