Jdi na obsah Jdi na menu

AJ (3) do 28.1.

AJ (3)

- Pracovní sešit str. 25- cvičení nahoře - "Napiš He´s nebo She´s", cv. dole- "Doplň slova.", poslat mailem

- učebnice str. 49- článek "The lake cafe"- přečíst a přeložit, nová slovíčka si zapsat do slovníčku: what/wot= co, jaký, wrong/rong= špatný, chybný, here/hi:r= zde, tady, idea/aidea= myšlenka, nápad, watch/woč= sledovat, pozorovat (watch TV= dívat se na televizi), café/kefei= kavárna

- do sešitu napsat: Sloveso "to have got"/ tu: hev got = mít, pod to si napsat věty- I have got = I´ve got... (stažený tvar)= Já mám..., You have got = You´ve got....= Ty máš ...

- učebnice str. 50/47 prohlédnout si obrázky, větu v bublině a říkat věty "Já mám... = I´ve got a ...." a "Ty máš....= You´ve got..."vybrat si 3 věty, napsat je do sešitu a poslat mailem (např. I´ve got a rabbit., You´ve got a rabbit.)

- Pracovní sešit str. 26, cv. nahoře- "Najdi, zakroužkuj a přiřaď", cv. dole - "Prohlédni obrázek a napiš název zvířete"

- sloveso "to be v záporu"- do sešitu si napsat: Já nejsem= I am not/ I´m not, Ty nejsi = You are not/You aren´t, On není = He is not/He isn´t, Ona není= She isn´t (tvary za lomítkem jsou tvary stažené, které používáme v rozhovoru častěji). Vytvořit 3 věty s použitím slovesa "to be" v záporu, např. "Ty nejsi malý. - You aren´t small."-poslat mailem 

- do slovníčku si napsat: turn/t:rn= zabočit, zahnout, otočit, turn left/left= zahnout doleva, turn right/rait= zahnout doprava, 

- cvičení na wocabee