Jdi na obsah Jdi na menu

AJ (3) do 9.4.

Aj (3)

- učebnice str. 67- prohlédnout si postavičky, popsat je ústně, do vět doplnit správná slova, vybrat si jeden sloupek a ten napsat do sešitu, nezapomenout napsat datum, poslat mailem

- učebnice str. 68 "Clothes" - prohlédnou,t si obrázek, nová slovíčka napsat do slovníčku: clothes/klousis= šaty, oděv, T-shirt/ T-š:rt= tričko, skirt/sk:rt= sukně, socks/soks= ponožky, jumper/džampr= svetr, trousers/trausrs= kalhoty, jeans/dži:ns= džíny, shoes/šu:s= boty, coat/khout= kabát, cap/kep= čepice, hat/het= klobouk

- učebnice str. 69- "DJ and the mobile"- přečíst a přeložit do češtiny, do slovníčku si vypsat nová slovíčka,: here/hi:r=zde, tady, number/nambr= číslo, try/trai= zkusit, wait/weit= čekat, for/fo:= předložka "pro", at park/et pa:rk= v parku (at =předložka v), Café/Kafé= kavárna

- Pracovní sešit str. 36- Přečti slova a nakresli., Doplň křížovku, str. 37- "DJ and the mobile"- vybarvi lidi a zakroužkuj Yes/No

- přeložit věty do angličtiny, napsat do sešitu, poslat mailem: 1.Ty máš zelené kalhoty 2. Ona má červenou sukni. 3. On má fialové tričko. 4. Ona má oranžový kabát. 5. Já mám velký svetr. (Vzor: Ty máš tričko.= You have got a T-shirt.), Pozor u 3.os.- On, Ona+ has got)

- cvičení na Wocabee - procvičování slovní zásoby (u sloves používat stažené tvary) + písemka 9.4. (věty, sloveso "to have got", popis obličeje, přídavná jména, zvířata, jídlo a nápoje)