Jdi na obsah Jdi na menu

AJ(3) 2.- 6.11.

 Aj (3)

- učebnice str. 23- přečíst a přeložit, nová slovíčka si napsat do slovníčku- great/"grejt"= skvělé, ohromné, boat/"bout" = loď, here/"hi:r"=tady, zde, in= předložka v, ve, well done/"wel dan" = výborně, good/"gud"= dobrý  

- učebnice str. 24 nahoře, do sešitu napsat věty "How old are you?" = "Kolik je ti let?+ odpověď "I´m ten"= Je mi deset let, dále napsat otázku "Are you..?= Jsi (ty)....?, + nová slovíčka si napsat do slovníčku - how /"hau"= jak, old/"o:ld"= starý, you/"ju:"= ty, your/"jo:r" =tvůj, tvoje, (slovíčka se naučit říkat i psát)

- do sešitu napsat nadpis "Ukazovací zájmena"  + slovo this/dys= tento, tato, toto (opakujeme) + slovo that/det= tamten, tamta, tamto, Vysvětlení: slovo This  použijeme, pokud je postava nebo věc blíž k nám, slovo that  použijeme, pokud je osoba nebo věc dál od nás

- učebnice str. 24 dole - říkat otázku u každé postavičky+ odpovědi (uvést věk od 5 do 10) podle vzoru ve cvičení nahoře + napsat otázku a odpovědi do sešitu a poslat mailem

- pracovní sešit str. 14- poslat mailem

- slovní zásoba ke svátku Halloween, učebnice str. 82, do slovníčku napsat nová slova- čarodějnice=witch/wič, duch=ghost/gost, dýně=pumpkin/pampkin, netopýr=bat/baet, halloweenská koleda "Trick or treat"/trik ór trít= výhružka "Kouzlo nebo pohoštění (v tomto případě sladkost)", 

- cvičení na Wocabee - procvičování slovní zásoby