Jdi na obsah Jdi na menu

Mluvnice 2. 11. + 3. 11. 2020

 - zopakujeme celé předchozí téma: Věta jednoduchá + souvětí

 - v pracovním sešitě máme opakování na dvojstránce 20 a 21

 - v učebnici zopakujeme pomocí cvičení 5 na straně 29 - celé cvičení opište do sešitu mluvnice a pracujte dále podle pokynů:

               b) - nad věty jednoduché nadepisujte VJ, nad souvětí S 

               c) - znovu vypište souvětí a za ně napište jejich vzorec

               d) -  v celém cvičení podtrhněte vlnovkou slovesné tvary (co dělá -  např. kreslili jsme)

               e) - rovnou čarou podtrhneme všechny spojky ve větě jednoduché i v souvětí                                                   (např. a, ale, protože atd.).