Jdi na obsah Jdi na menu

Mluvnice 22. 10. 2020

1. Zopakujeme rozdíl mezi VJ a S na onlinecviceni.cz po přihlášení v úkolech

2. Přecházíme na STAVBU SOUVĚTÍ  - v uč. na str. 28 a 29 - na této dvojstránce se dozvíme a procvičíme tak zvané VZORCE SOUVĚTÍ - i když to vypadá složitě, nebojte, není!!!!!!!

Každé souvětí můžeme zapsat vzorcem, kde používáme značky: V = VĚTA,

                                                                                          číslice 1, 2, 3 atd. = označují pořadí věty v souvětí

                                                                                           čárky = oddělují nám věty v souvětí

                                                                                           spojky v souvětí = např. že, aby, ale, protože atd.

                                                                                           znaménko na konci věty = .  nebo ? nebo !

    příklad:

                                    Musím se učit, abych byl chytrý.

     vzorec:                                 V1     , abych V2          .      

(VYSVĚTLENÍ: Musím se učit = věta první = V1

 - následuje čárka v souvětí a za ní spojka ABYCH - abych byl chytrý = věta druhá = V2 - souvětí je zakončené tečkou .

 vznikl vzorec: V1, abych V2.)

 

Další příklad:

                       Sadaři říkají, že bude letos hodně ovoce, tudíž ovoce v obchodech zlevní.

vzorec:                  V1        , že      V2                         , tudíž          V3                       .

(VYSVĚTLENÍ: Sadaři říkají = věta první = V1

 - následuje čárka v souvětí a za ní spojka že - že bude letos hodně ovoce = věta druhá = V2 - následuje čárka a za ní spojka tudíž - tudíž ovoce v obchodech zlevní = věta třetí = V3 -  souvětí je zakončené tečkou .

vznikl vzorec: V1, že V2, tudíž V3.)

 

3. zkuste ústně na str. 28 cvičení 3 - vzorce souvětí pište do sešitu mluvnice