Jdi na obsah Jdi na menu

AJ (3) do 28.1.

Prv (3)

- Pracovní sešit str. 29/10- Dopište názvy hornin a nerostů, cvičení poslat mailem

- učebnice str. 39-40 - Neživá příroda- Půda- přečíst, prohlédnout obrázky, do sešitu napsat datum, nadpis a zápis: Půda tvoří povrch Země. Význam: 1. Poskytuje oporu a výživu rostlinám.                                                                                                                                                        2. Je domovem mnoha živočichů.                                                                                                                                                                3. Lidé v ní pěstují užitkové rostliny.                                                                                                                      Vznik půdy umožňuje zvětrávání hornin působením vody, větru, mrazu, kořenů rostlin. Půda tak vzniká z úlomků hornin a a z odumřelých těl rostlin a živočichů. Na kvalitu půdy mají vliv také půdní živočichové (např. žížala obecná)                                                Složení půdy: 1. zvětralé horniny, 2. kořeny rostlin+ podhoubí, 3. živočichové, 4. voda + vzduch,5. zvětralé části těl rostlin, zvířat a hub (z této části vzniká humus= nejúrodnější část půdy). Svrchní část půdy nazýváme ornice, pěstujeme v ní kulturní rostliny       

- DÚ -1.  Popište, jak probíhá zvětrávání hornin (ústně), do sešitu vytvořte schéma průběhu zvětrávání hornin (poslat mailem), k ústnímu popisu využijte obrázek na str. 39                                                                                                                                                         - 2. Jakým způsobem člověk pečuje o půdu? - odpověď napsat do sešitu a poslat mailem

- učebnice str. 41  - přečíst, prohlédnout obrázky, do sešitu napsat datum, nadpis a zápis: Teplo a světlo ze Slunce- Slunce je ze všech hvězd Zemi nejblíže. Je zdrojem tepla a světla. Rostliny využívají sluneční světlo k fotosyntéze. Země oběhne kolem Slunce za 1 rok.

- DÚ: Jaké jsou základní podmínky, které umožňují život na Zemi?- odpovědi napsat do sešitu, poslat mailem