Jdi na obsah Jdi na menu

Prv (3) do 26.3.

Prv (3)

- Pracovní sešit str. 38/2 - vyhledat způsob pohybu zvířat v bludišti, cv.3 - doplňovačka ,  str.39/4- dolepit obrázky, dopsat názvy zvířecích členů rodiny, poslat mailem

- učebnice str. 54  Dělení živočichů - přečíst, prohlédnout si obrázky, do sešitu si napsat datum, nadpis a zápis: 

Obratlovce dělíme do šesti skupin:                                                              

Dělení obratlovců  1. Paryby - kostru tvoří chrupavka, dýchají žábrami, žijí v mořích, (žralok, rejnok)

                             2. Ryby - kostru tvoří kosti, mají ploutve a šupiny, dýchají žábrami, vodní živočichové ( sladké vody-                                                                 kapr, okoun, štika, úhoř,sumec, slané - makrela, sardinka, jeseter)

                             3. Obojživelníci - vývojové stadium probíhá ve vodě (dýchají žábrami), v dospělosti žije na souši (dýchají                                                            plícemi), kůže je vlhká, patří sem mloci (čolek, mlok), žáby (rosnička, ropucha, skokan, kuňka)

                             4. Plazi - žijí ve vodě i na souši (plazí se), dýchají plícemi, kůže je suchá se šupinami, patří sem ještěři (ještěrka                                               obecná, slepýš, chameleon, agama), hadi (zmije, užovka, kobra, krajta), želvy (želva bahenní, želva                                                 nádherná)

                             5. Ptáci - k pohybu slouží křídla , tělo je porostlé peřím, mají zobák, mláďata se líhnou z vajec (nelétaví- pštros,                                               kivi, létaví- straka, ledňáček, racek, skřivan)

                             6. Savci - nejvyvinutější skupina, rodí živá mláďata,která sají mateřské mléko, tělo je pokryté srstí (krtek, delfín,                                               netopýr, prase, člověk)

učebnice str. 56- Dělení živočichů podle druhu potravy, přečíst si článek, prohlédnout si obrázky, do sešitu si napsat datum, nadpis a pod to zápis:

Všichni živočichové musejí přijímat vodu a potravu. Podle druhu přijímané potravy je dělíme na: 1. býložravce (živí se rostlinami, býk, koza, slon), 2. masožravce (živí se masem, lev, kočka, sumec), 3. všežravce  (živí se rostlinami i jinými živočichy, člověk, prase, kos)

- DÚ: Ústně odpovědět na otázky v oranžových rámečcích na str. 54-55 dole, odpovědi  na otázky č. 2, 4 na str. 54 + č.1, 4 na str. 55 napsat do sešitu a poslat mailem