Jdi na obsah Jdi na menu

AJ (4) 16.-20.11.

Aj (4)

 - učebnice str. 23- "Is it a car?"- přečíst a překládat, do slovníčku napsat  nová slovíčka: orange/orindž=pomeranč, tomato/toma:tou=rajče, radio/reidiou=rádio, cvičení dole ústně- ptát se "Is it a/an.....? + odpovídat podle obrázku, napsat do sešitu 5 otázek + odpovědí, pokud lze poslat mailem

do sešitu napsat: Is it an.....?= Je to....? + odpověď kladná Yes, it is. + záporná No, it isn´t, cvičení str. 23 dole, ústně- ptát se "Is it a/an.....? + odpovídat podle obrázku, napsat do sešitu 5 otázek + odpovědí, pokud lze poslat mailem

- učebnice str. 24 "Pluto and the fireworks"  - přečíst a přeložit, do slovníčku napsat nová slovíčka: come/kham=přijít, Come here!=Pojď sem!, Excuse me/ Ikskju:s mi:=Promiňte. Omlouvám se.face/feis=obličej, twins/twins=dvojčata

- opakovat Přivlastňovací zájmena, zkusit jmenovat postupně po osobách my/mai=můj, your/jo:r=tvůj, his/his=jeho, her/h:r=její, do sešitu připsat - its/its=jeho,její (o věci, zvířeti) např. its kennel=jeho bouda (o psovi)

- učebnice str. 25 Vlastnosti - prohlédnout si obrázky, neznámá slovíčka napsat do slovníčku: long/long=dlouhý, short/šo:rt=krátký, big/big=velký, small/smo:l=malý, lazy/leizy=líný, happy/hepy=šťastný, sad/sed=smutný, young/jang=mladý, old/o:ld=starý, tall/to:l=vysoký, low/lou=nízký, hot/hot=horký, cold/kould=studený, clever/klevr=chytrý, - Postupně se všechna naučit!!

- učebnice str.25, cv. dole- popisovat vlastnosti psů a věcí dle obrázků (např. White dog is small, short etc.)

- pracovní sešit Unit 5/ str. 21/5-my/her/your+ cv.6 slovosled vět, str. 22 křížovka/, str. 23/1-odpovědi Yes/No, pokud lze, poslat mailem

- DÚ- přeložit věty a napsat je do sešitu: 1. To je malé a krátké. 2. Je to míč? 3. Ne, to je kolo.. 4. Pluto je její velký pes. 5. Jsem mladý. 6. Je to horké?-Ano, je.- pokud lze, poslat mailem

- cvičení na Wocabee- procvičování slovní zásoby

- nezapomenout se učit všechna slovíčka napsaná ve slovníčku