Jdi na obsah Jdi na menu

AJ (4) do 22.1.

AJ (4)

- do sešitu si vytvořit "My family tree" (rodiče, sourozenci, prarodiče), poslat mailem

- napsat si d sešitu: Sloveso "to have got"  má ve 3. os. č. jedn. tvar "has", např. He has got...= On má...., She has got....= Ona má..., stažené tvary jsou  He´s got.../ She´s got.... + 2 anglické věty s použitím "has got" (poslat mailem)

- Pracovní sešit str. 32/6-Najdi slova o rodině, cv. 7- Přečti věty, napiš písmeno, str. 33/1 Yes, I have./No, I haven´t., cv. 3 "Has Daisy got...?", poslat mailem

- učebnice str. 37/39 "Can you see a parrot?"-přečíst a přeložit, nová slovíčka si napsat do slovníčku: elephant/elifant= slon, monkey/manki= opice, crocodile/krokodail= krokodýl, giraffe/džira:f= žirafa, lion/lain= lev, parrot/perot= papoušek, snake/sneik= had, hippopotamus/hipoupotemus (častěji se zkracuje na hovorové: hippo/hipou)= hroch, rhinoceros/rainoseros= nosorožec (častěji se zkracuje na hovorové rhino/raino)

- učebnice str. 37 dole- otázky "Can you see a .....? = Můžeš vidět...? + odpovědi "Yes, I can = Ano, mohu./No, I can´t = Ne, nemohu., do slovníčku si napsat sloveso "can/ken = moci, umět, napsat si do sešitu 5 otázek s použitím slovesa "can" + název zvířete podle obrázku na str. 37, např. Can you see a lion? + odpovědi, např. No, I can´t., poslat mailem

- učebnice str. 38/  "We can stop them now", přečíst si přeložit článek, do slovníčku si vypsat nová slovíčka: we/wi: = my (opakování), them/dem= je, předmětný tvar osobního zájmene "they"= oni) např. Stop them! = Zastav/te je!, police/polis= policie, world/wo:ld, sweet/swi:t= sladkosti, bonbony, map/mep= mapa, factory/fektory= továrna, guess/ges= odhadnout, tipovat

- cvičení na Wocabee

- dne 22.1. plánovaná písemka na Wocabee