Jdi na obsah Jdi na menu

AJ (4) do 28.1.

AJ (4)

- Pracovní sešit str. 35/6 Napiš "Yes, he has/No, he hasn´t." nebo "No, she has/ No, she hasn´t.", str. 37/1- Napiš "Yes, I can" nebo No, I can´t., cvičení poslat mailem

- učebnice str. 39, článek "The monkey´s bananas", přečíst a přeložit, neznámá slovíčka si napsat do slovníčku: monkey/manki:= opice, banana/banana= banán ( the monkey´s banana= banány té opice), dear/di:r= drahoušek, drahý, 

- učebnice str. 40/42- přečíst si tvary pod obrázky a zapsat si je do slovníčku: turn left/t:rn left= zahnout doleva, turn/t:rn= zabočit, zahnout, otočit, turn right/t:rn rait= zahnout doprava, go/gou= jít, jet, go straight/gou strait on= jí/jet rovně, stop/stop= zastavit,           do sešitu si napsat datum a zápis: Rozkazovací věta se tvoří pomocí infinitivu bez částice "to", např. Pojď sem. = Come here. Zahni doleva = Turn left. Zastav. = Stop. Vysvětlení: Pro 2. osobu č. mn. použijeme stejný tvar., napsat větu např. : Zastavte.= Stop.

- učebnice str. 40/43 - popisovat cestu k jednotlivým předmětům na obrázku pomocí výrazů ze cvičení 42 -ústně, do sešitu popsat cestu k vybranému obrázku, poslat mailem

DÚ: přeložit věty do sešitu, poslat mailem: 1. Mám nápad. 2. Mohu odhadnout jejich plán. 3. Papoušek má banány té opice. 4. Zahni doprava. 5. Jeď rovně. 6. Teď zastav. 7. Vidíš krokodýla? (Použij sloveso "can".) 8. Ne, nevidím. 8. Vidíš hada? 9. Ano, vidím. 10. Máš nějaké jméno chlapče?

- cvičení na Wocabee