Jdi na obsah Jdi na menu

Mluvnice 13, 14., 15. 1. 2021

13. 1. 2021

1. Téma: PODSTATNÁ JMÉNA RODU STŘEDNÍHO. Nyní se naučíte rozhodovat jaké i / y napsat v koncovce podstatných jmen:

Tento postup při rozhodování máte znázorněn na str. 67., já jsem zvolila slovo SVĚTLO (středního rodu), v učebnici máte slovo ŽIRAFA (ženského rodu).

1) Máme slovo SVĚTLO a určíme si u něj rod. To uděláme tak, že si na něj ukážeme. Je to TO SVĚTLO, takže rod je střední. Všimněte si že slovo SVĚTLO má v 1. pádu jednotného čísla (otázka: KDO, CO) koncovku -O.

2) V dalším kroku si řekneme slovo SVĚTLO ve 2. pádu jednotného čísla (otázka: BEZ KOHO, ČEHO). Slovo SVĚTLO bez SVĚTLA jako MĚSTO bez MĚSTA. Všimněte si, že slovo SVĚTLO má v 2. pádu koncovku -A.

2. Podstatná jména středního rodu se skloňují podle vzorů: MĚSTO, MOŘE, KUŘE, STAVENÍ. Přehled zařazování podstatných jmen rodu středního ke vzoru je nahoře na straně 68. Druhá tabulka - přehled skloňování podstatných jmen rodu středního je dole na straně 69. Důkladně si to pročtěte.

3. Na straně 68 vypracujte cv. 2a do sešitu mluvnice. Vymyslete podle obrázku sedm podstatných jmen rodu středního a přiřaďte je ke vzoru podle přehledu na straně 68 nahoře.  

4. Podtéma: vzor MĚSTO:

Ve žlutých rámečcích na straně 70 máte vysvětleno skloňování vzoru MĚSTO:

- příklad slovo VESLO - "řeknu si: VESLO bez VESLA jako MĚSTO bez MĚSTA"

- další příklad slovo OKNO - "řeknu si: OKNO bez OKNA jako MĚSTO bez MĚSTA"

- slova skloňovaná podle vzoru MĚSTO mají v 7. pádu množného čísla (otázka: S KÝM, ČÍM) koncovku -Y, například: S VESLY, S OKNY jako S MĚSTY

5. V uč. na str. 70 máte několik dalších cvičení, zkoušejte je ústně.

6. Ve velkém PS na str. 44 - vypracujte cvičení

7. Zkuste online cvičení zde:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/koncovky-vzoru/cviceni.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/vzory/cviceni1.html

 

Veškerá cvičení z pracovního sešitu zašlete ke kontrole emailem.