Jdi na obsah Jdi na menu

Př (4) do 5.3.

Př(4)

- Pracovní sešit str. 30/7 - Dopište čísla do koleček, cv. 9- Doplňte schéma, druhy zeleniny, str. 32/12 Doplňovačka, poslat mailem

- učebnice str. 49 - 51, přečíst si článek, prohlédnout si obrázky, do sešitu si napsat datum, nadpis Příroda na jaře, pod to zápis:

Den jarní rovnodennosti je 21. března - začíná jaro. Rostliny zelenají, postupně rozkvétají živočichové zvyšují aktivitu. 

První jarní rostliny -  jaterník podléška, orsej jarní, prvosenka jarní, cibuloviny - sněženka podsněžník, bledule jarní, narcis, krokus, rozkvétají vrba jíva a líska obecná

Jarní práce na zahradě - řez stromů a keřů, výsev zeleniny, výsadba ovocných stromů a keřů

Živočichové na jaře - ptáci si staví hnízda, vrací se tažní ptáci-skřivan polní, čáp bílý, vlaštovka, jiřička obecná, kukačka obecná, jiní odlétají na sever- havran polní, ptáky dělíme na krmivé (krmí svá mláďata, např.vlaštovka,čáp) a nekrmivé (nekrmí svá mláďata, např. bažant obecný, kukačka), další živočichové se budí ze zimního spánku (medvěd, jezevec,netopýr), nebo ze stavu strnulosti ( ryby, žáby, hadi), vylétá hmyz (včely, motýli), nastává období rozmnožování -zapsat , co je proloženým písmem

- přečíst si shrnutí učiva na str. 51 dole

- do sešitu odpovědět na otázky ve žlutých rámečcích na str. 49 -51, poslat mailem