Jdi na obsah Jdi na menu

Vlastivěda 24.3.2021

24. 3. 2021

1. Téma: Jaký byl středověk - O Velké Moravě

podívejte se na dějiny udatného českého národa, díl 10, téma Velká Morava:

https://youtu.be/JBRT57xwMe4

 

2. Učebnice na straně 18-20 - kapitola O  VELKÉ MORAVĚ:

- přečtěte si text a prohlédněte obrázky

 

3. Zkoukněte prezentaci na skolakov.eu:

https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/velka-morava/prezentace.html

 

4. Udělejte si výpisky do sešitu vlastivědy:

O VELKÉ MORAVĚ

- první skutečný stát Velkomoravská říše (Velká Morava) vytvořen slovanským rodem Mojmírovců v 9. století n.l. - první historicky známý vládce kníže Mojmír

- říše kolem řek Moravy a Dyje, území zvětšeno dobytím západní části dnešního Slovenska, později připojeno i území dnešních Čech

- šíří se nové náboženství - křesťanství (víra v jediného boha), křesťan = ten, kdo přijal tuto víru a dal se pokřtít,

- zprvu mše v latinském jazyce, na žádost knížete Rastislava příchod dvou vzdělaných kněží - bratrů Konstatina a Metoděje, kteří kázali srozumitelným slovanským jazykem a získali tak pro víru většinu obyvatel země

- Konstantin sestavil slovanské písmo - hlaholici

- většina lidí žila na vesnicích a samotách blízko řek a živila se hlavně zemědělstvím a také řemesly (hrnčíři, kováři, šperkaři, skláři, ševci, výrobci zbraní),

- kníže a členové družiny žili v hradištích na vyvýšených místech chráněných hradbami, kde se i obchodovalo výměnným obchodem (mince nepoužívali),

- poslední vládce kníže Svatopluk, po jeho smrti se říše rozpadá na malá knížectví (spory mezi knížaty, nájezdy kočovných kmenů)

----------------------------------------------