Jdi na obsah Jdi na menu

Aj (5) do 19.3.

AJ(5)

- přeložit věty do angličtiny, napsat do sešitu a poslat mailem (možno využít nápovědu v učebnici str. 45 "Going places"): 1. Poslouchej a opakuj!. 2. Podívej se na mě. 3. Jdeme tam společně. 4. On je tady s námi. 5. Já jsem s tebou. 6. Mám je rád. 7. Ona bydlí u něho. 8. Oni ji mají rádi. 

- učebnice str. 47/52 - "Late for school"-  přečíst si a přeložit článek, nová slovíčka si vypsat do slovníku: to be late/tu: bi: leit= opozdit se, lazy/leizy= líný, get up/get ap= vstát, vstávat, always/o:lweis= vždy, bathroom/ba:sru:m= koupelna, then/den= potom, wash/woš= mýt se, usually/ju:žuely= obvykle, bowl/boul= miska, clean/kli:n= čistit, never/nevr= nikdy, after/a:ftr= po, get on/get on= nasednout na, ride/raid= řídit, jet, arrive/eraif= přijet, cvičení dole- přeložit, odpovědi napsat do sešitu, poslat mailem  

- učebnice str. 48 "At San Francisco ZOO" - přečíst a přeložit článek, nová slovíčka napsat do slovníčku: come out/kham aut= vycházet, driver/draivr= řidič, fast/fa:st= rychle, sometimes/samtaims= občas, wait/weit= počkat, čekat, cage/keidž= klec, excellent/ekselent= vynikající, skvělý, take/teik= vzít, brát, from/from= předložka "z", ordinary/o:dinry= běžný, normální, turn/tu:rn= otočit se, obrátit se, into/intu:= předložka do

- učebnice str. 49 - Kate´s day- Lucy´s day- přečíst a přeložit texty pod obrázky, zopakovat si příslovce frekvence- usually, sometimes, never, always, cv. 54, dole - doplnit slova do vět dle obrázků, napsat do sešitu, poslat mailem

- pracovní sešit str. 38/4,5, str. 39/7,8, poslat mailem

- cvičení na Wocabee - procvičování slovní zásoby