Jdi na obsah Jdi na menu

Aj (5) do 26.3.

AJ(5)

- učebnice str. 50 "This is the way"- přečíst si věty, přeložit, do sešitu napsat správné odpovědi (stačí např. 1 b, atd.), cv. 55 dole - číst a přeložit si písničku, nová slovíčka zapsat do slovníku: way/wei= cesta, způsob, open/oupn= otevřít, our/aur= naše, clean/kli:n= čistit, lunch/lanč= oběd, eat/i:t= jíst, 

- učebnice str. 51/56 -  "Monday,Tuesday,Wednesday" - přečíst si dny v týdnu, názvy dnů si napsat do slovníčku a naučit se je, Pozor: názvy dnů se v AJ píší vždy s velkým písmenem: Monday/Mandei, Mandy= pondělí, Tuesday/Tju:sdei, Tju:sdy= úterý, Wednesday/Wensdei, Wensdy= středa, Thursday/S:rsdei, S:rsdy= čtvrtek, Friday/Fraidei, Fraidy= pátek, Saturday/Satrdei, Satrdy= sobota, Sunday/Sandei, Sandy= neděle, Zvláštnost: Ve výslovnosti lze použít jak tvary s koncovkou "ei", tak tvary s koncovkou "y"

- učebnice str. 51/57 - prohlédnout si obrázky jednotlivých dnů v týdnu, ústně popsat, co vidím na obrázku, VZOR: I see in the picture "Monday" two children, one boy and one girl. They works in the garden. They grow tomatoes, leeks and cabbages (cabbage/kebidž= zelí), vybrat si dva obrázky a popsat je dle vzoru do sešitu (kromě pondělí), poslat mailem

- pracovní sešit str. 40/9- Prohlédni mapu a doplň věty, cv. 10 Odpověz na otázky, str. 43/1 Napiš "me, us, him,her,them" (doplnit do vět správné předmětné tvary osobních zájmen, viz zápis v sešitě), poslat mailem

- cvičení na Wocabee - procvičování slovní zásoby (používat stažené tvary sloves- např. "Haven´t" apod.)