Jdi na obsah Jdi na menu

AJ (5) 19.-23.10.

Aj (5)

- učebnice str. 15- přečíst a přeložit, nová slova napsat do slovníčku: play=hrát, watch=dívat se (na TV, video), make=udělat,vyrobit, read=číst, drink=pít

- do sešitu napsat nadpis- Přítomný čas průběhový a pod to napsat: Přítomný čas průběhový vyjadřuje děj, který probíhá v přítomnosti právě teď. Tvoříme jej pomocí slovesa "to be" + koncovka významového slovesa -"ing"

  napsat : např.: He´s playing the quitar = On právě hraje na kytaru. They´ re watching TV.= Oni právě sledují televizi.

- do sešitu vytvořit 5 vět na přítomný čas průběhový dle vzoru v sešitě

- učebnice str. 16 - článek New York!- přečíst a přeložit, nová slova napsat do slovníčku: tissue=kapesník, feel=cítit se, get=dostat, nasedat, plan=plánovat

- pracovní sešit str. 9,10,11

- testy na wocabee k procvičování