Jdi na obsah Jdi na menu

AJ (5) do 15.1.

AJ (5)

- učebnice str. 26 dole- "Answer the questions"- opakovat přítomný čas průběhový (to be + -ing) + tázací zájmena (what, where, when, who), napsat odpovědi na otázky do sešitu a poslat mailem

- učebnice str. 28- projít si odpovědi- ústně (mimo 4+9),

- přeložit věty a napsat je do sešitu: 1. Co děláš? 2. Hraješ právě hry? 3. Petr jde nyní do školy. 4. Díváme se právě na televizi. 5. Oni se cítí nešťastně. 6. Právě jím koblihu.(poslat mailem)

- učebnice str. 29/31- přečíst si a přeložit článek " I like pop music", do sešitu si napsat datum, nadpis "Přítomný čas prostý" a pod to zápis: Přítomný čas prostý vyjadřuje děj, který se pravidelně opakuje. Ve větách se často vyskytuje časový údaj, např. každý den=every day, každý týden=every week, každý rok=every year apod., nebo příslovce času, např. vždy=always, často=often, apod. Sloveso zůstává ve tvaru infinitivu: Já hraji tenis každý den.= I play tennis every day. Otázka se tvoří s použitím pomocného slovesa "to do"- Hraješ tenis každý den?= Do you play tennis every day? Zápor tvoříme opět s použitím slovesa "to do" a záporky "not" = "do not" (stažený tvar = don´t)- Já nehraji tenis.= I don´t play tennis.

- učebnice str. 29/32-přečíst, přeložit si a odpovědět na otázky do sešitu podle pravdy "I like/ I don´t like" +  poslat mailem, nová slovíčka si napsat do slovníku: ghost/goust=duch, dance/de:ns=tančit, tanec, adventure/edvenč=dobrodružství

- cvičení na Wocabee

- na 13.1. je naplánovaná písemka ve Wocabee