Jdi na obsah Jdi na menu

AJ (5) do 28.1.

AJ (5)

- učebnice str. 32-  přečíst si otázky a odpovědi podle pravdy napsat do sešitu, Pracovní sešit str. 32/8 Napiš "Yes, I do/ No, I don´t, obojí poslat mailem ke kontrole

- učebnice str. 33/36 "Interesting animals"- přečíst a přeložit, nová slovíčka si vypsat do slovníčku: sometimes/samtaims= někdy, občas, seed/si:d= semeno, other/adr= jiný, další, porcupine/pokju:pain= dikobraz, insect/insekt= hmyz, root/ru:t= kořeny, leopard/lepad= leopard, Komodo Dragon= Komodský drak (jiný výraz pro varan= monitor, goanna), island/ailnd= ostrov, its/its= přivlastňovací zájmeno jeho, její (3.os.č.jed., k zájmenu "It")

- učebnice str. 33, dole, "Read and match"- přečíst a přeložit, nová slovíčka si zapsat do slovníčku: lizard/lizd= ještěrka, tail/tail= ocas, leaf/li:f= list (mn. č. leaves=listí), do sešitu- ke každému číslu odstavce připsat název zvířete (anglicky), poslat mailem

- učebnice str. 34/37pčlánek "Pluto and the cookie- přečíst, přeložit, do slovníčku si vypsat nová slovíčka: breakfast/brekfst=snídaně, maybe/mejbi:= možná, danger/dendžr= nebezpečí, worr/wary= dělat si starosti, strachovat se

- do sešitu napsat datum + nadpis: Přítomný čas prostý ve 3. os. č.jed.- V otázce ve 3. os. č.jed. používáme pomocné sloveso "does", otázka např. Does he (she, it) like milk?, v odpovědi  pak např. Yes, he (she, it) does. / No, he (she, it) doesn´t. V oznamovací větě musíme u významového slovesa použít tvar se "s", např. He (She, It) likes milk. + připsat si k tomu 2 vytvořené věty ze cvičení 39 (viz níže)

- učebnice str. 35/38 prohlédnout si obrázky a tvořit různé věty podle vzoru pod obrázky, ústně, cv. 39 "What do Caroline´s pets like?"= Co mají rádi Karolíny domácí mazlíčci?- ústně tvořit věty podle obrázků

- DÚ- 1. do sešitu přeložit věty a poslat mailem: 1. V létě mám rád Slunce. 2. Nemám rád déšť 3. V zimě mám rád sníh 4. Na jaře mám rád květiny 5. Na podzim mám rád barevné listí. 6. Mám rád léto, ale nemám rád zimu. Pozor na správný slovosled anglické věty: např. "I like the wind in summer."

          2. učebnice str. 35 dole - napsat do sešitu: Z oznamovacích vět utvořte otázky a odpovídejte "Yes, he (she, it) does./ No, he (she, it) doesn´t.", poslat mailem 

- cvičení na Wocabee