Jdi na obsah Jdi na menu

AJ (5) do 5.2.

AJ (5)

- učebnice str. 36/40 - přečíst a přeložit si píseň, do sešitu si napsat datum a nadpis "Přítomný čas prostý v záporu", pod to: V záporu používáme tvar "do not" (stažený tvar don´t) a ve 3. os. č. jed. "does not"  (stažený tvar doesn´t), např.  Nejím sýr. = I don´t eat cheese. Ona nejí sýr.= She doesn´t eat cheese. 

+ do sešitu si zapsat otázky + odpovědi: Máš rád sladkosti?= "Do you like sweets?", Ano, mám.= "Yes, I do". Ne, nemám.="No, I don´t."  3. os. č. jed. - Má Polly ráda červy?= "Does Polly like worms?", Ano, má.= "Yes, she does". Ne, nemá. = "No, she doesn´t".

- učebnice str. 37/41 "Where do you live?"- přečíst a přeložit, nová slovíčka si vypsat do slovníčku: where/we:r = tázací zájmeno kdelive/lif = žít, bydlet, at/et = předložka na, v, u, answer/a:nsv= odpovědět, 

- do sešitu si napsat datum a nadpis " Address" a pod to: Where do you live? = Kde bydlíš?, Where does Ken live? = Kde bydlí Ken? + odpovědi: I live at Number 12 School Street., Ken lives at Number 36 Park Road. Pozor!!! - V oznamovací větě v přítomném čase prostém ve 3. os. č. jed. (He, She, It) musíme u významových sloves psát koncovku "s"- Ken lives, He plays, Susan watches, She speaks, It works atd., u některých sloves musíme kvůli výslovnosti přidávat  "-es", např. watches

- učebnice str. 37 - ústně tvořit otázky a odpovědi podle obrázku, vybrat si 3 jména a do sešitu napsat vždy otázku + odpověď, např. Where does Caroline live?- She (Caroline) lives at Number 11 London Road.

- učebnice str. 38, "Xyzkom powder"- přečíst a přeložit, nová slovíčka si zapsat do slovníčku: a lot of = mnoho, hodně, way/wei = cesta, způsob, perhaps/pehps= snad, tough/taf= tvrdý, neústupný, tell/tel= říct, povědět, hope/houp= doufat, scientist/saints = vědec., slovíčka se opět naučit také napsat

- Pracovní sešit str. 33/2, str. 35/6, poslat mailem

- DÚ -   1. učebnice str. 36 dole - napsat do sešitu věty se správným tvarem, poslat mailem 

- cvičení na Wocabee