Jdi na obsah Jdi na menu

AJ (5) do 9.4.

AJ(5)

- učebnice str. 53 "Kate´s week at school"- přečíst si a přeložit článek, nová slovíčka zapsat do slovníku: lesson/lesn= vyučovací hodina, lekce, Maths/ma:s= matematika (hovorově, plné =Mathematics), History/History=dějepis, Music/Mju:sik= hudební výchova, Geography/Džeografy= zeměpis, Science/Sains= přírodověda, Art/A:rt= výtvarná výchova, 

- učebnice str. 53/59 - ústně přeložit věty, odpovědět True/False, do sešitu napsat věty správně podle obrázku rozvrhu (viz vzor vět dole v modrém rámečku), Pozor- názvy předmětů i dnů v týdnu píšeme s velkým písmenem na začátku, poslat mailem

- slovní zásoba "zařízení bytu", neznámá slovíčka si napsat do slovníku, naučit se je: fireplace/fairpleis= krb, shelf/šelf= police, wardrobe/wa:rdroub= šatní skříň, bed/bed= postel, cupboard/kapbo:rd= kredenc, toilet/toilet= toaleta, washbasin /wošbeisin= umyvadlo, sink/sink= dřez, washing machine/wošink mešin= pračka, refrigerator/refridžreitr= lednice

- pracovní sešit str. 45/5 Doplň věty (doplnit do vět správné předmětné tvary osobních zájmen a osobní zájmena, viz zápis v sešitě), poslat mailem

- odpověz na otázky: 1. Do you get up at seven o´clock every day? 2. Do you watch TV every evening? 3. Do you have shower in the morning? 4. Do you clean your teeth after dinner? 5. Do you ride to school on a bike? (pro odpovědi použít stručné odpovědi Yes, I do/ No, I don´t. , u záporných odpovědí ještě doplnit správnou větu v celém znění)

- cvičení na Wocabee - procvičování slovní zásoby (používat stažené tvary sloves- např. "Haven´t" apod.) + písemka 9.4. (byt a dům, předložky a příslovce, přítomný čas průběhový)