Jdi na obsah Jdi na menu

Mluvnice 11., 12., 13. 1. 2021

10. 1. 2021

1. Zakončíme téma slovních druhů.

Vypracujte ústně cv. 2a a 2b z učebnice na str. 67 - doplňte i, í / y, ý a určete slovní druhy.

2. Ve velkém PS na str.36 si zopakujete vyjmenovaná slova a slovní druhy – vypracujte cvičení.

3. Až provedete shrnutí slovních druhů, přesunete se k tématu: PODSTATNÁ JMÉNA A URČOVÁNÍ PÁDŮ.

V učebnici na str. 69 a 70 si přečtěte žluté rámečky: zde si zopakujete 7 pádů a skloňování podstatných jmen v jednotném i množném čísle. Tabulku s pádovými otázkami si zapište do sešitu mluvnice.

4. Vypracujte online cvičení

5. z učebnice na str. 70 / cv. 1a vypíšete podstatná jména do malého sešitu češtiny a určíte u nich pády.

6. v učebnici na str. 70, 71te několik dalších cvičení na určování pádů nebo tvoření podstatných jmen ve správném tvaru, zkoušejte je ústně

7. Ve velkém PS na str. 37 si zopakujete pády podstatných jmenvypracujte cvičení.

8. Zkuste online procvičování např. zde:

https://www.mojecestina.cz/urcovani-padu

 

Veškerá cvičení z pracovního sešitu zašlete ke kontrole emailem.