Jdi na obsah Jdi na menu

Mluvnice 9. 11. 2020

1. Pokračujeme v Předponách S- a Z-

Pravidla pro psaní předpony Z-

 - v učebnici na str. 38 - viz žlutý rámeček

a) změna stavu:  

předponu Z- budu na začátku slova psát tehdy, pokud mi slovo významem naznačuje změnu stavu: např. zhubnout - ten pán nebyl hubený, ale změnil se jeho stav  =  on zhubl

                    zchudnout - ta paní nebyla chudá, ale změnil se její stav = ona zchudla

                    zčervenat - to dítě nebylo červené v obličeji, ale změnil se jeho stav = ono

                                                zčervenalo v obličeji

b) dokončení děje:  

předponu Z- budu na začátku slova psát tehdy, pokud mi slovo významem říká, že děj byl dokončen: např. zkřivit - tak dlouho se něco křivilo, až se to zkřivilo

 zkrátit - tak dlouho se něco krátilo, až se to zkrátilo

 zteplat - tak dlouho ten vychlazený nápoj na stole teplal

             (protože ho nikdo nepil), až úplně zteplal

c) odloučení:

předponu Z- budu na začátku slova psát tehdy, pokud mi slovo významem říká, že nastalo nějaké odloučení od něčeho, nebo vzdání se něčeho nebo někoho:

např. zběhnout - myšleno utéct z války, vojny

 zříct se - myšleno vzdát se majetku nebo nějaké osoby

 

 - samozřejmě i při odůvodňování použití předpony Z- na začátku slova existují výjimky, které si nelze odůvodnit, a musím si je pamatovat.

např. zkouška, zpěv, zpověď, způsob, zpytovat (svědomí) a jejich slova příbuzná

 

2.  potrénujte na str. 38/ cv. 5 - ústně, 39/ cv.- 7 a 8 - písemně do sešitu mluvnice