Jdi na obsah Jdi na menu

Př (5) do 22.1.

Př (5)

- Pracovní sešit str.26/8 Doplňovačka, cv.9 Určete typ krajiny podle charakteristiky, str.27/10 - Napište podnebný pás, kde živočichové žijí + jejich přizpůsobení se podmínkám v dané oblasti, vypracovaná cvičení poslat mailem

- učebnice str. 44-45 - přečíst si článek, prohlédnout obrázky, do sešitu napsat datum, nadpis a zápis: Česká republika -Česká republika leží na severní polokouli a to ve střední Evropě. Je to vnitrozemský stát. Podnebí je přechodné (Vysvětlení: Přechodné podnebí je ovlivněno přímořským i vnitrozemským podnebím-nepsat). ČR leží v mírném podnebném pásu, střídají se zde 4 roční období. Podnebí určuje také nadmořská výška, která ovlivňuje teplotu, množství srážek, výskyt rostlin a živočichů, druh zemědělských plodin.

Společenstva, která se vyskytují v ČR: 1. Les- vypsat si 5 lesních pater +1zzstupce, zopakovat si ústně druhy lesa + zástupce                                                                            2. Louka - převažují zde rostliny bylinného a keřového patra a bezobratlí (zopakovat si ústně zástupce- trávy, jetel, chrpa, zvonek, čmelák zemní ,včela medonosná, kobylka zelená, motýli)                                                                                                                        3. Pole - nejčastěji pěstujeme obilí, řepku, krmnou řepu, cukrovou řepu                                                                                                    4. Voda a okolí - sladkovodní ryby: kapr, okoun, štika, obojživelníci: kuňka, skokan rostliny: vrba, olše, rákos                                                                                                                                                                                                                                                            5. Okolí lidských sídel: parky, zahrady, sady- domácí zvířata, mravenci, škvor, ropucha, jiřička, vlaštovka, myš, kuna

- DÚ: Odpověz na otázky a odpovědi pošli mailem: 1. Čím je způsobeno střídání ročních období? 2. Vysvětli pojem počasí. 3. Co ovlivňuje nadmořská výška? 4. Který podnebný pás je na jih od ČR? 5. Jaké zemědělské plodiny se v ČR pěstují v nížinách a ve vyšších polohách?