Jdi na obsah Jdi na menu

Př (5) do 28.1.

Př (5)

- Pracovní sešit str.27/11 - Vyškrtněte z vět chybná tvrzení, cv. 12- Zakroužkujte, co do skupiny nepatří, vypracovaná cvičení poslat mailem

- učebnice str. 46- 48 - přečíst si článek, prohlédnout si obrázky, do sešitu napsat datum, nadpis a zápis: Třídění živých organismů Živé organismy dělíme na 1. jednobuněčné (tělo tvoří jedna buňka) - bakterie, sinice a 2. mnohobuněčné - houby, rostliny, živočichové.                                                                                                                                                                                 Bakterie a sinice - nazýváme je mikroorganismy (vysvětlení- lze je pozorovat  jen pod mikroskopem), bakterie jsou všudypřítomné - vyskytují se ve vodě, vzduchu i v půdě, některé způsobují nemoci rostlin i zvířat, jiné jsou užitečné (vysvětlení- např. rozklad látek v půdě, bakterie trávicího traktu, bakterie mléčného kvašení, ve vodě při přemnožení se voda barví do zelena, na hladině lze pozorovat sinice jako drobné zelené jehličky                                                                                                                                           Houby - jsou zvláštní organismy, nemají chlorofyl, tělo tvoří podhoubí a plodnice, mikroskopické houby jsou kvasinky (využíváme je při výrobě vína, piva, kynutého těsta) a plísně (využíváme v potravinářství nebo lékařství), kvasinky i plísně mohou způsobovat onemocnění nebo znehodnocení potravin                                                                                                                                               Rostliny - obsahují chlorofyl, nepohybují se z místa na místo (tzv. lokomoce), mohou se pohybovat jinak (např. pohyb za Sluncem), dělíme je na dvě skupiny podle způsobu rozmnožování: 1. Výtrusné rostliny- mechy, plavuně, kapradiny, přesličky, rozmnožují se pomocí výtrusů, tělo tvoří stélka, 2. semenné rostliny - rozmnožují se semeny, tělo tvoří kořen, stonek, list, dělíme je na byliny (mají dužnatý stonek) a dřeviny (mají dřevnatý stonek)

- DÚ: Odpovědi na otázky v učebnici na str. 47 + 48 ve žlutých rámečcích napsat do sešitu a poslat mailem