Jdi na obsah Jdi na menu

Př (5) do 5.2.

Př (5)

- Pracovní sešit str.28/14 - Dopište čísla vět do koleček, str. 29/ 16- Doplňovačka, cvičení poslat mailem

- učebnice str. 49-50 - přečíst si článek, prohlédnout si obrázky, do sešitu napsat datum, nadpis a zápis: Třídění živých organismů - Živočichové Živočichy dělíme na 1. bezobratlé (nemají vnitřní kostru a páteř)  a  2. obratlovce                                  1. Bezobratlí - měkkýši (hlemýžď, plzák, slimák, škeble), pavoukovci (pavouk, sekáč), kroužkovci (žížala), korýši (krab, rak, kreveta), nejpočetnější skupinou je hmyz, tato skupina zahrnuje např. motýly, vážky, jepice, brouky, blanokřídlé (mravenci, včely), dvoukřídlé (mouchy, ovádi), rovnokřídlí (saranče, kobylka), švábi aj.                                                                                                      2. Obratlovci - dělíme je podle prostředí, kde žijí a způsobu života (pohyb, dýchání)                                                                                        Paryby-  žijí ve vodě jako ryby, nemají kosti, ale chrupavku, žralok, rejnok,                                                                                          Ryby -   tělo pokryté šupinami, dýchají žábrami, mají ploutve, např. kapr, okoun, štika, úhoř, pstruh, tuňák, sardinka                          Obojživelníci -  na začátku života žijí ve vodě, v dospělosti na souši, patří sem žáby- např. kuňka, skokan, mloci- např. čolek,   mlok                                                                                                                                                                                                        Plazi - dýchají plícemi (žijí na souši), na těle mají šupiny, patří sem želvy, hadi a ještěři                                                                       Ptáci - (dýchají plícemi (žijí ve vzduchu), mají zobáky, křídla, peří, dělí sena mnoho skupin např. běhaví- pštros, kiwi, dravci- orel, káně, pěvci- skřivan, pěnice, konipas, měkkozobí- holub, hrdlička,  papoušci, vrubozobí - husa, kachna                                      Savci  - žijí na souši i ve vodě, dýchají plícemi, rodí živá mláďata, která kojí, dělí se např. na: hmyzožravce (krtek), chobotnatce( slon), šelmy (medvěd, vlk, tygr), kytovce (kosatka, delfín), aj.                       

- DÚ: Odpovědět na otázky napsat do sešitu a poslat mailem: 1. Jaké vlastnosti mají ptáci? 2. Proč řadíme např. delfíny a kosatky mezi savce a nikoli mezi ryby? 3. Proč označujeme žáby a mloky jako obojživelníky? 4. Jakou zvláštností se vyznačují žraloci a do jaké skupiny je řadíme? 5. Jak dělíme plaze? Uveďte názvy 5 plazů.