Jdi na obsah Jdi na menu

Př(5) 16.-20.11.

Př(5)

-učebnice str. 28- Gravitační síla- přečíst článek, do sešitu napsat nadpis a výpisky: 

Gravitace je vzájemná přitažlivost dvou těles. Gravitační síla působí na všechna vesmírná tělesa a řídí pohyb celého vesmíru (umožňuje např. pohyb vesmírných těles po pravidelné oběžné dráze), Čím větší je těleso, tím větší gravitační silou působí n jiná tělesa. Grav. síla Země přitahuje vše na svém povrchu ke svému středu. Tato síla také udržuje vzdušný obal kolem Země - Atmosféru. Prostor, ve kterém působí gravitační síla se nazývá "gravitační pole Země".

- učebnice str. 29-přečíst a prohlédnout obrázky, do sešitu napsat nadpis: Ochranný obal Země -  pod to výpisky:

Země je obklopena vzdušným obalem neboli atmosférou. Atmosféru tvoří směs plynů-vzduch, který je tvořen dusíkem (78%), kyslíkem (21%, je nezbytný pro dýchání), oxidem uhličitým (důležitý pro fotosyntézu) a dalšími plyny (např. ozon, chrání živé organismy před UV zářením), vysvětlení: nedostatek ozonu by vedl k poškození buněk nebo i k zániku života)

Oblačnost a srážky (déšť) vznikají, pokud se vodní pára nahromadí v chladném vzduchu + vypsat funkce Atmosféry učebnice str. 29 dole (4 body)

- pracovní sešit str. 19/16 a),b), cv.17 doplňovačka, str.20/cv.18- odpovědi Ano/Ne, cv. 19- Přesmyčky, doplňování do vět- poslat mailem