Jdi na obsah Jdi na menu

19. 10. 2020 - Po husitských válkách

 - pokračujte  v opakování husitských válek ve velkém pracovním sešitu str. 23

 - pusťte si opět 2x video:  1. Zničená země díl 45 - https://dejiny.ceskatelevize.cz/208552116230045/

                                           2.  Jiří z Poděbrad díl 46 - https://dejiny.ceskatelevize.cz/208552116230046/

 

- důkladně přečtěte texty v učebnici na str. 38 

 - výpisky do malého sešitu:

České země po husitských válkách
Po smrti Zikmunda se dědicem trůnu stal nezletilý Ladislav Pohrobek.

Království místo něj spravuje Jiří z Poděbrad. Po smrti Ladislava byl zvolen českým králem.


Jiří z Poděbrad
Neměl královský původ, byl přísný a spravedlivý.

Země se rozvíjí a spolupracuje s ostatními zeměmi. Protivníkem byl Matyáš Korvín.
Jiří z Poděbrad neměl svého nástupce a proto nabídl český trůn polskému princi z rodu Jagellonců.