Jdi na obsah Jdi na menu

ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2022 - 2023

Zápis na školní rok bude probíhat ve středu 11. května 2022. Případné dotazy zodpovíme na telefonickém čísle 313 582 291.

Stanovení podmínek pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

Podání žádosti:         

 1. do datové schránky školy (8mw3sb)
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.
 3. poštou na adresu mateřské školy (Mateřská škola Chrášťany 182, 270 01, Kněževes     u Rakovníka)
 4. vhodí v obálce do poštovní schránky základní školy
 5. osobní podání:

11. května 2022 odevzdávání vyplněných formulářů v tomto čase:

10.00 – 12.00 hod

15.00 – 17.00 hod

Výdej formulářů nutných k zápisu:

 1. Od 14. dubna 2022 formuláře ke stažení z webových stránek školy na www.zschrastany.estranky.cz
 2. Výdej formulářů v mateřské škole rodičům, kteří nemají možnost získat formuláře z webových stránek:

14. 4. 2022                           10.00 – 12.00 hod

19. 4. 2022 – 22. 4. 2022     15.00 – 17.00 hod

 

Datum podání žádosti:  11. května 2022

 

Další důležité informace: 

 • nutno přiložit také kopii rodného listu dítěte
 • Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
 • Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2022   pěti let.
 • Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání dle § 34b školského zákona. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce řediteli školy zároveň s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31. května 2022.

Místo, termín a doba pro podání žádosti a ostatních formulářů budou také zveřejněny na úřední desce obce Chrášťany, na webových stránkách obce, na webových stránkách školy a na nástěnce mateřské školy.

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

 1. Trvalý pobyt dítěte v obci a spádové oblasti, ve které spádová mateřská škola sídlí
 2. Věk dítěte

(od nejstarších dětí k nejmladším)

 •  K předškolnímu vzdělávání se přijímají i děti, které před začátkem školního roku dosáhnou druhého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu ve spádové oblasti. Děti mladší 3 let budou přijímány v případě volné kapacity MŠ a za předpokladu, že je dítě schopno účastnit se předškolního vzdělávání v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, připravenosti dítěte pro samostatný pobyt v MŠ (dítě je schopno socializace v kolektivu, je schopno komunikovat a vyjádřit vlastní potřeby, má vytvořeny hygienické a stravovací návyky). Toto je na posouzení ředitele MŠ a vytvoření odpovídajících podmínek pro vzdělávání dětí mladších tří let.
 1. V případě, že nebude naplněna kapacita MŠ, lze přijmout i děti z nespádové oblasti. Zde bude rozhodovat věk dítěte.                                                                                       

(od nejstarších dětí k nejmladším)

Dokumentace nutná k zápisu do MŠ - formuláře  ke stažení

formuláře 2022-2023.xls

 

souhlas-s-gdpr-MŠ.doc