Jdi na obsah Jdi na menu

Šablony III

V rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III poskytlo MŠMT z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) ve školním roce 2021/22 dotaci na projekt s názvem “PERSONÁLNÍ PODPORA A ROZVOJOVÉ AKTIVITY PRO ŽÁKY V ZŠ A MŠ CHRÁŠŤANY” s registračním číslem  CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020755. Projekt pokrývá školní roky 2021/22 a 2022/23.

Ze šablon aktivit pro MŠ je realizována personální podpora školního asistenta, využití ICT ve vzdělání, projektový den a šablona odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ. ZŠ realizuje šablony využití ICT ve vzdělání, doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem a projektový den ve výuce.