Jdi na obsah Jdi na menu

PROVOZ ŠKOLNÍ JÍDELNY

Provozní doba školní jídelny:     od 6,00 do 14:00 hodin

Doba výdeje v ZŠ:

 přesnídávka 9:40 – 9:55

 oběd : 12:35-13:05

Doba výdeje v MŠ:

 přesnídávka: 9:00 – 9:30

oběd: 12:00 – 12:45

svačina 14:30 – 15:00

Odhlašování stravy

• Odhlášky se v pracovní dny provádějí den předem, nejpozději do 8.00 hodin. Strávníci musí být

    v době nemoci odhlášeni! Neodhlášená strava je strávníkům naúčtována. Na náhradu není nárok.

    Odhlášky se provádí : osobně, telefonicky: ŠJ – 725187266

 

• Zákonný zástupce je povinen odhlásit stravování do druhého dne nepřítomnosti dítěte ve škole

    (Vyhláška č. 107/2005 Sb., § 4, odst. 9). Neučiní-li tak, bude mu strava od druhého dne

     nepřítomnosti ve škole doúčtována.

 

• Pro děti se obědy do jídlonosičů vydávají v ceně finanční normy pouze první den onemocnění.

   První den neplánované nepřítomnosti dítěte v mateřské škole se pro účely této vyhlášky považuje

   za pobyt v ZŠ a MŠ (následně je zákonný zástupce povinen stravu odhlásit). Za odnesenou stravu

   ze ŠJ nemají pracovníci ŠJ zodpovědnost.