Jdi na obsah Jdi na menu

ZAMĚSTNANCI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA:

Mgr. Daniela Rotková

ředitelka školy

Mgr. Hana Bezstarostová 

pověřená zastupováním ředitelky školy (zs.chrastany@email.cz),                

třídní učitelka 1. a 2. ročníku - Čj,M

vyučující 3., 4., 5. ročníku Př,

školní metodik prevence a výchovný poradce   

Mgr. Barbora Kšírová

třídní učitelka 3.,4.,5. ročníku - Čj, Aj, Vl, ICT, Tv, ICT

 

Eva Divišovská,

vyučující  PČ, VV, Ps   

vedoucí vychovatelka v ŠD

Mgr. Eva Hvězdová

vyučující 3.,4.,5. ročník - M

vyučující 1.,2. ročníku Prvouka

Jarmila Hutněvová

asistentka pedagoga 1.,2. ročník       

Zdeňka Králičková

asistentka pedagoga 3.,4.,5. ročník

Zdeňka Králičková

uklízečka  

MATEŘSKÁ ŠKOLA:

Bc. Zdeňka Burdová 

zástupce ředitele pro předškolní vzdělávání

Andrea Kurkinová -

učitelka

Denisa Soukupová

asistentka pedagoga

uklízečka

Eva Semerádová 

školnice

ŠKOLNÍ JÍDELNA :

Vlasta Nováčková -

vedoucí ŠJ a kuchařka

Petra Fialová 

kuchařka