Jdi na obsah Jdi na menu

Informace podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění

Povinné informace

 Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Základní škola a Mateřská škola Chrášťany, okres Rakovník

2. Důvod a způsob založení

Důvod založení: poskytování předškolního a základního vzdělávání

Zřizovatel: Obec Chrášťany se sídlem Chrášťany 31, 270 01 Kněževes

Platná zřizovací listina: Č.j. 1/2006, ze dne 21.3.2006

Právní norma: příspěvková organizace  

3. Organizační struktura

Ředitelka školy: Mgr. Daniela Rotková

Zastupující ředitelka: Mgr. Eva Hvězdová

Vedoucí učitelka MŠ: Bc. Zdeňka Burdová

Škola zahrnuje tyto části: základní škola, mateřská škola, školní družina, školní jídelna

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Základní škola a Mateřská škola Chrášťany, okres Rakovník

Chrášťany 68

270 01 Kněževes

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Základní škola a Mateřská škola Chrášťany, okres Rakovník

Chrášťany 68

270 01 Kněževes

4.3 Úřední hodiny

V měsících leden – červen a září – prosinec.

pondělí – středa, pátek: 7:00 – 13:00

čtvrtek: 7:00 -16:00

4.4 Telefonní čísla

Tel.: ZŠ – 313 582 260 (vedení školy)
Tel.: MŠ – 313 582 291 (vedoucí učitelka)
Tel.: ŠJ – 313 582 291 (vedoucí ŠJ)

Tel.: ŠD – 313 582 260

 4.5. Adresa webové stránky

https://zschrastany.estranky.cz/  

4.6 Adresa podatelny

Základní škola a Mateřská škola Chrášťany, okres Rakovník

Chrášťany 68

270 01 Kněževes

4.7 Adresa elektronické podatelny

zs.chrastany@email.cz

4.8 Datová schránka

ID datové schránky: 3yamkdw

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 543107349/0800

6. IČO

71000526

7. Plátce daně z přidané hodnoty

Nejsme plátci DPH

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

K dispozici na webových stránkách školy https://zschrastany.estranky.cz/. 

8.2 Rozpočet

https://zschrastany.estranky.cz/clanky/uredni-deska/rozpoctovy-vyhled---2020.html

 

9. Žádosti o informace


Informace lze žádat v kanceláři školy v úředních hodinách.

10. Příjem žádostí a dalších podání


Příjem žádostí a dalších podání lze provést v kanceláři školy v úředních hodinách nebo elektronicky na e-mail zs.chrastany@email.cz.

Informace veřejnosti poskytuje zastupující ředitelka školy Mgr. Eva Hvězdová

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 106/1999 Sb.
Zákon č. 561/2004 Sb.
Zákon č. 563/2004 Sb.
Zákon č. 500/2004 Sb.
Zákon č. 250/2000 Sb.
Vyhláška č. 74/2005 Sb.

Vyhláška č. 107/2005 Sb.

Vyhláška č. 14/2005

11.2 Vydané právní předpisy

12. Úhrady za poskytování informací
12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Organizace je oprávněna požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady.

Sazebník úhrad za poskytování informací nebyl vydán.

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

13 Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

V současné době nejsou pro školu poskytnuty žádné vzory licenčních smluv.

13.2. Výhradní licence

V současné době nejsou pro školu poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
 

Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb., za rok 2020

Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb., za rok 2019