Jdi na obsah Jdi na menu

Školní vzdělávací program

Motivační název vzdělávacího programu ,,Školička plná pohody" byl vybrán proto, že naše škola je malá a myslíme si, že je nám spolu dobře.

Hlavní důraz klademe na to, aby žáci chodili do školy rádi, aby mohli vyjadřovat otevřeně své názory a aby měli prostor pro otázky a učili se argumentovat. Naší snahou je vytvářet ve škole pozitivní klima. Usilujeme o vstřícné a podnětné zázemí pro každého žáka i v době mimo vyučování. Chceme učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou uplatnitelné v životě.Zavádíme do výuky efektivní metody jako skupinové a projektové vyučování, kterým vedeme žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu. Klademe důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny. Nepreferujeme jen intelektuální nadání, ale podporujeme u žáků i schopnosti pohybové, manuální, estetické či hudební. Chceme provádět rozumnou integraci dětí zaostávajících či jinak postižených přímo ve třídách školy s ostatními dětmi. Uplatňujeme individuální přístup k žákovi. Snažíme se vytvářet podmínky jak pro žáky talentované i pro žáky s různým druhem postižení. Vedeme žáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání a připravujeme je na celoživotní učení.

Celý náš školní vzdělávací program si můžete prostudovat ve veřejně přístupných prostorách  v prvním patře budovy školy.